euro union inovacii i konkurentosposobnost

 

Проект BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията в "КРИС ДРАЙВ" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 3 235,08 лв., от които 2 749,82 лв. европейско и 485,26 лв. национално съфинансиране.

captcha

Rent a car with driver request

If you need hiring a car with driver, send us a request for price. We will contact the partners in the region and try to find the best options for you.

We will respond within 24 hours.

Difficulties filling the form?

Are you having difficulty filling in the form?

Contact us by e-mail!

booktransfer.com@gmail.com