Bulgaria, Plovdiv, 91 Vasil Aprilov blvd +359 89 444 8441 booktransfer.com@gmail.com

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

euro union inovacii i konkurentosposobnost

 

Проект BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията в "КРИС ДРАЙВ" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 3 235,08 лв., от които 2 749,82 лв. европейско и 485,26 лв. национално съфинансиране.

If you can't find your transfer destination, email us and we'll send you a quote immediately.

For last minute bookings (less than 12 hours prior to pick-up) please call us, and we will confirm your booking.